Dla wszystkich, którzy z deszczem zdejmują buty

i skaczą boso po kałuży!

Czary Maryś